Udostępnij
PALLOTYNI

Formalności

Warunki przyjęcia

Koniecznym warunkiem Twojego wstąpienia do naszej Wspólnoty jest Twoje ukochanie Jezusa i Jego Kościoła. Przed rozpoczęciem formalności warto, żebyś wziął udział w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez duszpasterstwo powołań. Możesz także (jeśli akurat nie będzie takich rekolekcji) umówić się na indywidualne spotkanie. Zatem zadzwoń lub napisz, albo skorzystaj z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Gdy już rozeznamy, że Zgromadzenia Księży i Braci Pallotynów to Twoje miejsce, trzeba dokonać pewnych formalności. Przygotuj i dostarcz osobiście (lub drogą pocztową) następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisanie podanie: tym, który przyjmuje kandydatów do Postulatu jest Wyższy Przełożony (Prowincjał). Do niego więc kierujesz podanie z prośbą o przyjęcie (przy pisaniu pamiętaj, żeby zostawić 2,5cm. miejsca z lewej strony i u góry kartki). Użyj klasycznego wzoru podania. Możesz zobaczyć przykładowy wariant, na którym są podane szczegółowe dane adresowe
 • własnoręcznie napisany życiorys (zamieść tam informacje o swoim dotychczasowym życiu). Zobacz przykład.
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (udaj się do swojej parafii chrztu) nie starsze, niż trzy miesiące od wydania
 • opinię Twojego księdza proboszcza
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • poświadczenie Twojego wolnego stanu (w Urzędzie Miejskim poproś o zupełny odpis aktu urodzenia, w którym będzie odnotowany fakt, że jesteś kawalerem) nie starsze, niż trzy miesiące od wydania
 • dla kandydatów do kapłaństwa: oryginał świadectwa dojrzałości (ew. dyplom studiów, jeśli jakieś ukończyłeś)
 • dla kandydatów do braterstwa: oryginał świadectwa ukończenia szkoły przynamniej na poziomie zawodowym
 • dwie fotografie formatu legitymacyjnego
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające Twoje zdrowie (czyli nie ma przeciwwskazań natury medycznej, żebyś mógł podjąć takie życie)
 • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji

Po skompletowaniu dostarcz na adres podany we wzorze podania. Jeśli to możliwe – zrób to osobiście. Po zweryfikowaniu Twoje prośby otrzymasz dekret, w którym zostaną umieszczone konkretne informacje dotyczące czasu i miejsca Postulatu. Pamiętaj o tym, żeby adres Twoje miejsca zamieszkania był aktualny, gdyż tam droga pocztową zostanie skierowany wspomniany dekret.