AKCJA POSTU W INTENCJI POWOŁAŃ

Jednym z kluczowych działań pallotyńskiego duszpasterstwa powołań jest modlitwa w intencji nowych i dobrych powołań. Celem postu jest duchowa pomoc wszystkim rozeznającym swoje powołanie i pomoc w odważnym odpowiedzeniu na Boże zaproszenie do służby w Kościele. Akcja POST W INTENCJI POWOŁAŃ trwa od 22 stycznia (liturgiczne wspomnienie św. Wincentego Pallottiego) do 22 czerwca. Jest to szczególny okres rozeznawania swojej drogi.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wystarczy wypełnić formularz wybierając miesiąc i dzień, w którym chcemy pościć o chlebie i wodzie modląc się jednocześnie o nowych i dobrych kapłanów, zakonników oraz siostry zakonne.  

Po wypełnieniu formularza administrator uzupełni kalendarz, na którym można sprawdzić, kto, w jaki dzień modli się i pości w intencji powołań. Po wypełnieniu formularza nazwisko nie pojawi się automatycznie na kalendarzu.

Zachęcamy do wyboru takiego dnia, w którym nikt nie pości, aby nasza modlitwa miała ciągłość!

Serdecznie pozdrawiamy!

Ks. Kami Wolan SAC

Ks. Rafał Czekalewski SAC


Modlitwa Jana Pawła II:

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, 
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.


ZOBACZ KALENDARZ ZAPISÓW OSÓB NA AKCJĘ


Podejmuję post w intencji powołań
Dane osoby zgłaszającej
Finalizowanie rejestracji

OSTATNIO ZGŁOSZONE OSOBY

27 Lut 2018;
DAWID
23 Lut 2018;
S. FRANCISZKA
16 Lut 2018;
JUSTYNA
19 Lut 2018;
DAWID
14 Lut 2018;
MIROSŁAW
28 Lut 2018;
DOROTA
28 Lut 2018;
MAREK
16 Mar 2018;
SZYMON
26 Lut 2018;
AGNIESZKA
22 Lut 2018;
ELŻBIETA
15 Lut 2018;
DAWID
20 Lut 2018;
AGNIESZKA
14 Lut 2018;
MAGDALENA
14 Lut 2018;
DAMIAN
14 Lut 2018;
LAURA
08 Mar 2018;
KAMIL
17 Lut 2018;
MARIA
21 Lut 2018;
MONIKA
15 Lut 2018;
MAŁGORZATA
16 Lut 2018;
TERESA