WZÓR ŻYCIORYSU

ŻYCIORYS

Nazywam się Jan Kowalski. Urodziłem się 10 kwietnia 1990 roku w Częstochowie, jako trzecie dziecko Andrzeja i Lucyny (z domu Nowak). Mój ojciec jest z zawodu nauczycielem fizyki i pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie w roku 2000 moja rodzina się przeprowadziła. Matka natomiast pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Mój starszy brat (Jakub, 30 lat) jest żonaty i ma jedno dziecko. Pracuje jako informatyk w firmie telekomunikacyjnej. Moja siostra (Anna, 26 lat) studiuje kulturoznawstwo w Łodzi).

Zostałem ochrzczony w roku 1990, pierwszą Komunię Świętą przyjąłem w roku 1998, natomiast sakrament Bierzmowania w roku 2005. Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania byłem lektorem w mojej parafii, byłem członkiem ruchu Światło – Życie.

Po ukończeniu podstawowego cyklu edukacji podjąłem dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, które ukończyłem otrzymując świadectwo dojrzałości w roku 2008. Następnie podjąłem studia na Uniwersytecie Warszawskim w kierunku ekonomii. W czasie studiów aktywnie włączałem się działalność duszpasterstwa akademickiego. Po ukończeniu studiów w roku 2013 przez niemal dwa lata pracowałem jako stażysta w Banku Polskim.

Interesuję się wspinaczką górską, muzyką rockowa i literaturą piękną. Wolne chwile poświęcam na górskie wycieczki i naukę języków obcych.

Od kilku lat towarzyszy mi pewne przekonanie, że Pan Bóg powołuje mnie na drogę kapłańską, którą chcę podjąć w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Jan Kowalski