WZÓR PODANIA

 

Częstochowa, dn. 15.05.2015r.

Jan Kowalski

ul. Kordeckiego 49

42–226 Częstochowa

kom.: 111 222 333

 

Wyższy Przełożony
Prowincji Zwiastowania Pańskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

ks. Zdzisław Szmeichel SAC

ul. Przybyszewskiego 30
60–357 Poznań

 

Świadomie i dobrowolnie zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jako kandydata na kleryka (brata). Prośbę swą motywuję chęcią służenia Bogu i Kościołowi we Wspólnocie Księży i Braci Pallotynów. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

Jan Kowalski