Koniecznym warunkiem Twojego wstąpienia do naszej Wspólnoty jest Twoje ukochanie Jezusa i Jego Kościoła. Przed rozpoczęciem formalności warto, żebyś wziął udział w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez duszpasterstwo powołań. Możesz także (jeśli akurat nie będzie takich rekolekcji) umówić się na indywidualne spotkanie. Zatem zadzwoń lub napisz, albo skorzystaj z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Czytaj więcej...

Częstochowa, dn. 15.05.2015r.

Jan Kowalski

ul. Kordeckiego 49

42–226 Częstochowa

kom.: 111 222 333

Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

ks. dr Adrian Galbas SAC

ul. Przybyszewskiego 30

60–357 Poznań

 

Świadomie i dobrowolnie zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jako kandydata na kleryka (brata). Prośbę swą motywuję chęcią służenia Bogu i Kościołowi we Wspólnocie Księży i Braci Pallotynów. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

Jan Kowalski


 

ŻYCIORYS

Nazywam się Jan Kowalski. Urodziłem się 10 kwietnia 1990 roku w Częstochowie, jako trzecie dziecko Andrzeja i Lucyny (z domu Nowak). Mój ojciec jest z zawodu nauczycielem fizyki i pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie w roku 2000 moja rodzina się przeprowadziła. Matka natomiast pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Mój starszy brat (Jakub, 30 lat) jest żonaty i ma jedno dziecko. Pracuje jako informatyk w firmie telekomunikacyjnej. Moja siostra (Anna, 26 lat) studiuje kulturoznawstwo w Łodzi).

Zostałem ochrzczony w roku 1990, pierwszą Komunię Świętą przyjąłem w roku 1998, natomiast sakrament Bierzmowania w roku 2005. Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania byłem lektorem w mojej parafii, byłem członkiem ruchu Światło – Życie.

Po ukończeniu podstawowego cyklu edukacji podjąłem dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, które ukończyłem otrzymując świadectwo dojrzałości w roku 2008. Następnie podjąłem studia na Uniwersytecie Warszawskim w kierunku ekonomii. W czasie studiów aktywnie włączałem się działalność duszpasterstwa akademickiego. Po ukończeniu studiów w roku 2013 przez niemal dwa lata pracowałem jako stażysta w Banku Polskim.

Interesuję się wspinaczką górską, muzyką rockowa i literaturą piękną. Wolne chwile poświęcam na górskie wycieczki i naukę języków obcych.

Od kilku lat towarzyszy mi pewne przekonanie, że Pan Bóg powołuje mnie na drogę kapłańską, którą chcę podjąć w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Jan Kowalski