JUNIORAT BRACI

Po zakończeniu Nowicjatu pierwszą profesją, bracia junioryści podejmują konkretne zadania w nowym miejscu. Opuszczają dom Nowicjatu i zaczynają czteroletnią formację, podczas której jeszcze głębiej poznają pallotyński charyzmat, posługę braci czy rozwijają własne talenty.

Czas Junioratu kończy się złożeniem w sposób uroczysty wieczystej profesji. Jeśli myślisz o byciem bratem Pallotynem, zachęcam do zapoznania się ze świadectwem.