GDZIE JESTEŚMY?

Kolebką Stowarzyszenia był Rzym, jednak już za życia św. Wincentego Pallottiego jego współtowarzysze podjęli pracę w Londynie i innych miastach we Włoszech. Stopniowo obecność pallotynów rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty. Drogi rozprzestrzeniania się były niekiedy nieprzewidywalne i zaskakujące, innym razem – wcześniej zaplanowane i przygotowane. Losy wojenne, polityczne zawieruchy, potrzeby lokalnych Kościołów czy indywidualne zamiary poszczególnych Współbraci doprowadziły do obecnego stanu obecności na świecie. Liczebność pallotynów zmieniała się różnych regionach świata w zależności od ilości miejscowych powołań lub wysyłanych misjonarzy. Obecnie pallotyni oficjalnie pracują w ponad 40 krajach świata. Największe liczebnie wspólnoty znajdują się w Polsce, Niemczech, Brazylii, Indiach i w różnych krajach Afryki.