MISJE

Św. Wincenty Pallotti nigdy nie opuścił terenu Włoch i jedynie sporadycznie wyjeżdżał z Rzymu. Nie przeszkadzało mu to jednak w bardzo globalnym spojrzeniu na potrzeby świata i Kościoła. Przez dziewięć lat był ojcem duchownym w Kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdzie studiowali księża z krajów misyjnych.

Dzięki temu Pallotti utrzymywał kontakty z wieloma osobami na terenach misyjnych. Troska Pallottiego o głoszenie Ewangelii na całym świecie była głównym motorem jego apostolskich poczynań w ramach Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pomoc dla misji przejawiała się w postaci wspierania budowy różnych kościołów, wysyłania publikacji i przedmiotów liturgicznych. Wyraźny aspekt misyjny pallotyńskiej działalności prowadził do tego, że od roku 1854 do 1947 Stowarzyszenie nosiło oficjalną nazwę „Pobożne Stowarzyszenie Misyjne”. Pallotyńscy misjonarze kładli podwaliny nowych Kościołów lokalnych w wielu krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Obecnie Stowarzyszenie działa na terenach misyjnych w różnych częściach świata.