Przede wszystkim głosimy Jezusa. Robimy to na wielu sposobów. Od ponad 100 lat w Polsce, jako księża i bracia Pallotyni staramy się wypełnić prośbę Jezus Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15).

Czytaj więcej...

Św. Wincenty Pallotti nigdy nie opuścił terenu Włoch i jedynie sporadycznie wyjeżdżał z Rzymu. Nie przeszkadzało mu to jednak w bardzo globalnym spojrzeniu na potrzeby świata i Kościoła. Przez dziewięć lat był ojcem duchownym w Kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdzie studiowali księża z krajów misyjnych.

Czytaj więcej...